VERSLAGLEGGING

Auditverslag 21-05-2024

Op 21 mei van het jaar 2024 hebben we voor de vijfde keer een auditprocedure afgerond. De audit is afgenomen door Jan Boon. Hier tref je zijn verslag. We zijn blij met het behaalde certificaat van het kwaliteitssysteem: “Kwaliteit laat je zien!”

Jaarverslag 2023

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2023

Jaarverslag 2022

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2022.

Onderzoeksrapport GGD Noord- en Oost-Gelderland

In de maand mei werden we telefonisch verrast door de aankondiging van een inspectie door de GGD Noord- en Oost Gelderland. Een toezichtbezoek dat gehouden werd op 16 juni en waarvoor we eerst allerlei documenten hebben aangeleverd. We hebben op die dag een rondleiding verzorgd over de Activiteitenboerderij, daarna volgde een gesprek met de toezichthouder. Als laatste heeft mevr. Linda Klomp-Meerbeek ons registratiesysteem ingezien om te beoordelen of de zorg door ons geleverd adequaat, cliëntgericht, veilig en doeltreffend is. Hier leest u haar rapport.

Jaarverslag 2021

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2021.

Auditverslag 11-05-2021

Op dinsdag 11 mei is de auditor een hele middag geweest om ons kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien!” praktisch te toetsen, Dit na een voorafgaande schriftelijke toetsing. We hebben een hele middag zitten praten met 4 personen. Dit is zijn weergave van de toetsing. We zijn blij met de verlenging van de erkenning.

Jaarverslag 2020

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2020

Jaarverslag 2019

Hier vindt je het jaarverslag van 2019

 

Jaarverslag 2018

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2018

 

Inspectierapport IGJ

Op 16 augustus 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek aan de Activiteitenboerderij. Een halve dag zijn twee inspecteurs aanwezig geweest en zij hebben indringende vragen gesteld. Aan de hand van het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf is onderzocht of de zorg verantwoord verleend wordt. Hieronder treft u het rapport.

 

Auditverslag 26-07-2018

Op 26 juli 2018 is de auditor geweest voor de drie jaarlijkse audit van ons kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien”. Na een schriftelijke toetsing is op die dag een praktische toetsing uitgevoerd. Voor ons altijd een spannend gebeuren. Hier lees je zijn verslag.

 

Jaarverslag 2017

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2017.

 

Jaarverslag 2016

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2016.

 

Jaarverslag 2015

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2015.

 

Jaarverslag 2014

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2014.

 

Jaarverslag 2013

Hier vindt je het jaarverslag over het jaar 2013.