Deelnemersraad

De deelnemersraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van Activiteitenboerderij Rutgers, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken deelnemers. 

 1. De deelnemersraad is representatief voor de deelnemers van Activiteitenboerderij Rutgers.
 2. Hiertoe:
  • stimuleert de deelnemersraad de participatie en zeggenschap van deelnemers opdat deelnemers zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening;
  • inventariseert de deelnemersraad regelmatig de wensen en meningen van de deelnemers en vertegenwoordigers;
  • informeert de deelnemersraad regelmatig deelnemers en vertegenwoordigers over zijn werkzaamheden en resultaten.
 3. Op verzoek van de deelnemersraad faciliteert Activiteitenboerderij Rutgers de deelnemersraad bij de voorbereiding en uitvoering van deze taken.
 4. De werkwijze van de deelnemersraad wordt in het huishoudelijk reglement van de deelnemersraad vastgelegd.

De volgende mensen hebben zitting in de deelnemersraad:

 • Mariëlle Hoogmoed (aanspreekpunt)
 • Daniëlle te Voortwis
 • Ans Westerveld
 • Tom Luttikhold (voorzitter)
 • Jack Onnes
 • Jan Gesink

Mevrouw Mariëlle Hoogmoed is te bereiken op het mailadres: jellehoogmoed@live.nl

Hier vindt u het regelement voor de deelnemersraad van Activiteitenboerderij Rutgers:

en de bijbehorende toelichting: